Bröllopsvalsen

Vid festen efter ett bröllop är det vanligt att bjuda in till fest med mat och dryck. Traditionellt skall också brudvalsen gå oavsett om det i övrigt är dans eller ej. Det är nu för tiden vanligt att man inte håller sig till vals, utan istället är det upp till paret att välja musik. I regel är det dock fråga om att paret skall öppna dansen och först efter detta är det fritt för andra att bjuda upp.

Valet av musik är individuellt och nu för tiden är det generellt sett de båda älskande tu som bestämmer. Förr var bröllopsfesten någonting som anordnades av brudens föräldrar och senare av de båda föräldraparen tillsammans. Nu har det i allt högre grad blivit brudparets fest om än dock ofta med bidrag från föräldrar.

28 dec 2015